tandem@tandemconsultors.com
TANDEM CONSULTORS EMPRESARIALS

 

 

 

Tandem Consultors és una organització de serveis professionals que ofereix solucions adequades a empreses de diferents sectors amb la voluntat de donar un servei excel•lent.

La professionalitat, experiència i alta qualificació de les persones que treballen a Tandem Consultors  ens ha permès donar la resposta adequada a les necessitats de les empreses amb visió de futur, que valoren la fiabilitat, la planificació, la previsió i la qualitat de servei. Gràcies als nostres clients hem creat metodologies innovadores, hem creat valor a les empreses i hem contribuït al seu creixement rendible.

Tandem Consultors posa a disposició de les empreses que consideren important una gestió professional com a base de l’èxit, una organització responsable, dinàmica, amb vocació de servei i orientada al client. 

Els nostres serveis: assessoria mercantil, fiscal, tributària, gestió comptable, laboral, de Seguretat Social, treball, jurídica, contenciós administratiu, assessorament de riscos laborals, entre altres.